25%

آموزش ارزهای دیجیتال

20,000,000﷼
15,000,000ریال
پرداخت
6%

مشاوره

1,500,000﷼
1,400,000ریال
پرداخت
14%

کامنت

700,000﷼
600,000ریال
پرداخت
14%

بازدید ( ویو )

700,000﷼
600,000ریال
پرداخت
14%

لایک

700,000﷼
600,000ریال
پرداخت
14%

فالوور فیک

700,000﷼
600,000ریال
پرداخت
8%

فالوور واقعی

2,500,000﷼
2,300,000ریال
پرداخت